Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες!

Αποτέφρωση

Στις 15 Μαρτίου 2006 η χώρα μας εφάρμοσε τη κοινή νομοθεσία των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτέφρωση νεκρών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για μετά θάνατον καύση σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς της χώρα μας. Η καύση πραγματοποιείται στο εξωτερικό σε υπερσύγχρονους κλιβάνους.

Το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια, σεβασμό και όλες τις νόμιμες διαδικασίες την υπηρεσία της αποτέφρωσης στην οποία μπορεί να παρευρεθεί και η οικογένεια αν το επιθυμεί.